Pompy ciepła

pompa ciepłaPrzeznaczeniem pompy ciepła jest pozyskanie energii ze środowiska, jej transformacja, transport i przekazanie ciepła do instalacji grzewczej. Przechodzi ono z dolnego źródła do górnego i zapewnia odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. Niewątpliwą zaletą pomp ciepła jest ich bezobsługowość. Nie musicie Państwo ponosić wysokich kosztów eksploatacyjnych, jak również przeznaczać dodatkowego miejsca na składowanie opału. Z uwagi na to, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ograniczające emisję zanieczyszczeń, możemy uzyskać spore dofinansowanie do inwestycji.

Pompy ciepła dzielimy ze względu na dolne i górne źródło. Dolne źródło oznacza miejsce skąd dane urządzenie pobiera energię. Może to być powietrze, grunt czy też wody podziemne. Górne źródło natomiast to tzw. emitery ciepła, czyli punkty, do których oddawane jest zgromadzone ciepło, np. nawiewy, kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe. Urządzenia te są rozwiązaniami całorocznymi – ogrzewają pomieszczenia zimą i chłodzą je latem.

 

Rodzaje pomp ciepła

Uwzględniając różne rodzaje dolnego źródła, pompy możemy podzielić na 3 rodzaje:

  • pompy ciepła gruntowe – zasilane są ciepłem ziemi i w zależności od sposobu pozyskiwania energii możemy je spotkać w wersji z kolektorami (sondami) poziomymi oraz pionowymi. Sondy wypełnione są roztworem o niskiej temperaturze zamarzania, który pobiera ciepło z wnętrza ziemi, a następnie przekazuje do urządzenia pozyskaną energię. Kolektory poziome układane są stosunkowo płytko w gruncie, jednakże poniżej strefy zamarzania. Ich montaż zabiera niestety dość dużo powierzchni. Sondy pionowe to wprowadzone w głąb ziemi pojedyncze pętle rur. Umieszcza się je nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Takie rozwiązanie preferowane jest wtedy, gdy do dyspozycji mamy niewielki metraż działki. Zaletą gruntowych pomp ciepła jest stabilność pracy niezależnie od temperatury na zewnątrz, natomiast główną wadą – wysoki koszt inwestycyjny;
  • pompy ciepła typu woda-woda – w przypadku tego typu rozwiązań, ciepło pobierane jest z wód gruntowych. Trzeba pamiętać jednak o tym, że w niektórych przypadkach wykorzystanie zasobów wodnych będzie się wiązać z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych;
  • pompy ciepła typu powietrze-woda – najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie, wykorzystujące jako dolne źródło energię powietrza. Zaletą tych urządzeń jest prosty montaż, a wadą – obniżenie sprawności wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.

Pompa ciepła to nowoczesne i energooszczędne źródło ciepła, które znajduje zastosowanie w domach i budynkach modernizowanych – jest najtańszym i najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania budynków i wody użytkowej.